XVIII Międzynarodowa Konferencja
Organy i muzyka
organowa
Termin:
27–29 września 2024 r. Miejsce:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku, ul. Łąkowa 1–2
Organizator:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych
oraz
Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Komitet organizacyjny:
dr hab. Hanna Dys
mgr Beata Kotłowska
dr Maciej Zakrzewski
Koło Naukowe Organistów Opieka merytoryczna:
prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz
prof. dr hab. Roman Perucki
Koordynator wydarzenia:
dr hab. Hanna Dys Kontakt:
Pytania, zgłoszenia i teksty prosimy przesyłać na adres: h.dys@amuz.gda.pl
pobierz formularz zgłoszeniowy

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych oraz Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji „Organy i muzyka organowa” w dniach 27–29 września 2024 roku. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w formie stacjonarnej, w siedzibie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zapraszamy organistów, teoretyków muzyki, muzykologów, organmistrzów, którzy chcieliby podzielić się swoimi badaniami oraz refleksjami na temat szeroko pojętych zagadnień dotyczących organów, budownictwa organowego, problematyki wykonawczej, analizy dzieł organowych. Zapraszamy także do udziału studentów uczelni muzycznych do przedstawienia swoich badań w formie posteru.


Rejestracja prelegentów przewidziana jest do 15 marca 2024 roku.

zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko referenta, tytuł wystąpienia, jednostkę zatrudniającą lub miejsce studiów oraz abstrakt w języku polskim i angielskim (do 500 słów). Prosimy o dołączenie noty biograficznej do 150 słów oraz 3 do 6 słów kluczowych. Wystąpienie powinno trwać maksymalnie 20 minut. Po każdym referacie przewidziana jest 10-minutowa dyskusja.

O przyjęciu zgłoszenia na konferencję poinformujemy do 15 kwietnia 2024 r. i po uzyskaniu tej informacji prosimy o dokonanie wpłaty do 20 maja 2024 r.


Wpisowe za udział w konferencji:
  • dla prelegentów – 300 zł,
  • dla doktorantów – 150 zł,
  • dla studentów uczelni muzycznych (studia I, II st.) – bezpłatnie.

Organizatorzy zapewniają zarejestrowanym uczestnikom obiad, przerwy kawowe w dn. 27–29 września 2024 r. oraz możliwość uczestnictwa w koncertach odbywających się w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, a także w Archikatedrze w Gdańsku-Oliwie.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Udział uczestników biernych jest bezpłatny.


Planowane jest powstanie publikacji pokonferencyjnej.

Prelegenci będą mogli przesłać swoje referaty, których wydanie w formie drukowanej planowane jest do końca 2025 roku. Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie powinny zdeklarować ten fakt oraz wysłać pełny tekst najpóźniej do 15 listopada 2024 roku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wydawniczej Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.


Konferencji towarzyszyć będą koncerty wybitnych artystów, które odbędą się w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Katedrze Oliwskiej. Wydarzenie odbywać się będzie równolegle z XII Międzynarodowym Konkursem Organowym im. Jana Pieterszoona Sweelincka w Gdańsku.


W tym roku wśród prelegentów Konferencji znajdą się również jurorzy XII Międzynarodowego Konkursu Organowego Jana Pieterszoona Sweelincka w Gdańsku: Naji Hakim, Martin Sander, Pavel Svoboda, Tomasz Adam Nowak, Bartosz Jakubczak, Krzysztof Lukas.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 1977 roku organizuje międzynarodowe konferencje „Organy i muzyka organowa”.

Oba wymienione w nazwie sesji obszary traktowane są bardzo szeroko. Problematyka organowa obejmuje takie zagadnienia jak instrumentarium w poszczególnych epokach i regionach, tendencje (zarówno natury estetycznej jak i technicznej) w budownictwie organowym, konserwacja zabytkowych organów, postacie i działalność organmistrzów i firm organowych. Podobnie szeroko traktowane są problemy muzyki organowej, które nie ograniczają się do omawiania konkretnych utworów czy grup utworów w aspekcie teoretycznym lub wykonawczym, ale obejmują również działalność kompozytorów i organistów, a także upowszechnianie i recepcję muzyki organowej wśród słuchaczy. Owocem dotychczasowych sesji jest publikacja szesnastu tomów, z których duża część dostępna jest w Wydawnictwie Akademii. Zapraszamy do zakupu publikacji z poprzednich edycji wydarzenia, które są najstarszym w Polsce periodykiem poświęconym zagadnieniom organowym.

Okładki publikacji pokonferencyjnych

Konferencja „Organy i muzyka organowa” ma długą, nieprzerwaną tradycję i jest najstarszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

Jej pierwsze edycje miały miejsce w Koszalinie, w punkcie konsultacyjnym PWSM w Gdańsku (obecnie Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku). Konferencja gromadzi liczne grono organistów, organologów, organmistrzów i miłośników muzyki organowej. Szesnaście odrębnie wydanych publikacji podejmujących szeroki zakres badań nad muzyką organową jest skarbnicą wiedzy i służy kolejnym pokoleniom organistów.

Historyczne afisze przeszłych edycji konferencji
Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II".